Suggestions made 0
Translations made 502
Last login Sept. 21, 2016, 9:18 a.m.
Registration date Sept. 20, 2016, 5:25 p.m.

Projects

Runalyze

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

When User Action Translation
8 months ago koylio New translation Runalyze/Runalyze v4.1 (po) - Finnish
Mitä skaalausta käytetään Vauhti-kaavion y-akselilla.
8 months ago koylio New translation Runalyze/Runalyze-Master (po) - Finnish
Mitä skaalausta käytetään Vauhti-kaavion y-akselilla.
8 months ago koylio New translation Runalyze/Runalyze v4.1 (po) - Finnish
Vauhti-kaavio: y-akselin skaalaus
8 months ago koylio New translation Runalyze/Runalyze-Master (po) - Finnish
Vauhti-kaavio: y-akselin skaalaus
8 months ago koylio New translation Runalyze/Runalyze v4.1 (po) - Finnish
Tämän rajan ylittävät tiedot jätetään huomioimatta. (vain min/km)
8 months ago koylio New translation Runalyze/Runalyze-Master (po) - Finnish
Tämän rajan ylittävät tiedot jätetään huomioimatta. (vain min/km)
8 months ago koylio New translation Runalyze/Runalyze v4.1 (po) - Finnish
Vauhti-kaavio: y-akselin maksimi
8 months ago koylio New translation Runalyze/Runalyze-Master (po) - Finnish
Vauhti-kaavio: y-akselin maksimi
8 months ago koylio New translation Runalyze/Runalyze v4.1 (po) - Finnish
Tämän rajan alle jäävät tiedot jätetään huomioimatta. (vain min/km)
8 months ago koylio New translation Runalyze/Runalyze-Master (po) - Finnish
Tämän rajan alle jäävät tiedot jätetään huomioimatta. (vain min/km)
Browse all changes for user